اشتغال زایی بانوان در بازارچه پونه

اخبار منطقه “9 بهمن 1397” “21 بهمن 1397”


رستورانی در بازارچه خود اشتغالی پونه در شهرک شهید باقری با هدف ارتقاء کارآفرینی و اشتغال بانوان سرپرست خانوار افتتاح شد.

هدف از افتتاح این رستوران تقویت و فعالسازی بازارچه پونه، اشتغالزایی بانوان نیازمند از طریق بانوان توانمند منطقه است.

گفتنی است در این رستوران 6 نفر از بانوان سرپرست خانوار و نیازمند مشغول به فعالیت هستند و غذاهای سنتی، بین المللی و فینگرفودها ارائه می شود.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر