افزایش ایمنی در منطقه ۲۲

اخبار منطقه “23 تیر 1398” “23 تیر 1398”


تعداد 70 عدد شیر هیدرانت به منطقه 1 عملیات سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به منظور تقویت قوای آبرسانی در زمان بروز حوادث و خطرات احتمالی آتش سوزی در سطح محدوده منطقه 22 تحویل داده شد.
مدیر ستاد بحران منطقه22 در ادامه گفت: هریک از این شیرهای هیدرانت در زمان بروز حوادث و خطرات احتمالی آتش سوزی میتواند کمک شایانی در اطفای حریق داشته باشد.

گفتنی است، تا انتهای سال جاری تعداد قابل توجهی از این شیرهای هیدرانت در منطقه نصب خواهد شد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر