برگزاری جشن بازیافت در بوستان ارغوان

اخبار منطقه “7 شهریور 1397” “1 مهر 1397”


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، اداره پسماند منطقه۲۲ با همکاری شهرداری ناحیه ۴ و مهدکودک آیسان، جشن بازیافت را دربوستان ارغوان (میدان موج) با هدف ایجاد انسجام و ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبداء برگزار کرد.
در این جشن اجرای برنامه های نمایشی ،عروسک تن پوش شهراد و برگزاری مسابقات نقاشی بین کودکان، توزیع کیسه زباله تجزیه پذیر و بروشور انجام شد.

 

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر