برگزاری دوره آموزشی عمومی حریق

اخبار منطقه “8 مهر 1397” “8 مهر 1397”


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، این دوره آموزشی با همكاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با هدف توسعه فردی و افزایش دانش، توانمندی و مهارت های شغلی همکاران در موارد اضطراری و مواجهه با حریق و کسب آمادگی های لازم در اداره آموزش منطقه برگزار شد.

در این دوره، همکاران نحوه آشنایی و کار با انواع تجهیزات آتش نشانی و انواع طبقات آتش سوزی جهت پیشگیری از هرگونه حریق و آتش سوزی و آموزش های عملی استفاده از هر نوع خاموش كننده و اطفا حریق های را فراگرفتند.
قراشی مدیر اداره آموزش منطقه مدت زمان دوره آموزشی اطفاء حریق و راه‌های پیشگیری را ۴ ساعت اعلام و خاطرنشان کرد: در دوره مذکور ۶۰ نفر از عوامل اجرایی ۱۳۷ و ناظران نواحی منطقه، به صورت تئوری و عملی در مورد پدیده آتش‌سوزی، راهکارهای مقابله و اطفاء حریق آموزش دیدند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر