برگزاری کارگاه طب اسلامی

اخبار منطقه “25 شهریور 1397” “1 مهر 1397”


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 22، اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه2 با همکاری سرای محله هوانیروز کارگاه “طب اسلامی” را با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی برگزار کرد.

همچنین این گارگاه ها با حضور متخصصین برجسته این طب برای 150 نفر از شهروندان علاقه مند برگزار شد که در پایان دوره مدرک معتبر ارائه شد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر