بوی نامطبوع شایعه یا واقعیت؟

اخبار منطقه “3 بهمن 1397” “27 بهمن 1397”


علی نوذرپور در تشریح وضعیت زیست محیطی دریاچه چیتگر گفت: دریاچه چیتگر آلودگی خاصی ندارد و به دلیل وجود سیستم مخصوص پایش آب در این دریاچه که به طور مداوم پایش را انجام میدهد هیچ گونه آلودگی در دریاچه مشاهده نمی شود.

در حقیقت تصفیه خانه این دریاچه به صورت مستمر کار تصفیه را انجام می دهد لذا آلودگی و بوی نامطبوعی وجود ندارد.

وی افزود: برخی شهروندان از بوی نامطبوع موجود در منطقه معترض بودند که پس از بررسی متوجه شدیم که علت این بو دریاچه چیتگر نیست بلکه شبکه فاضلاب در منطقه باعث این مشکل ایجاد شده، لذا در این راستا با شرکت آب و فاضلاب مذاکراتی را انجام دادیم و خوشبختانه با سرعت قابل توجهی در حال رفع می باشد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر