تغییرات در خطوط اتوبوسرانی منطقه۲۲

اخبار منطقه “4 اسفند 1397” “4 اسفند 1397”


پس از انجام مطالعات بازنگری خطوط اتوبوسرانی سطح منطقه ۲۲ و اخذ نظرات شورایاری ها و لحاظ کردن درخواستهای مردمی در این خصوص، تاییدیه تغییرات اتوبوسرانی منطقه از کمیته حمل و نقل و عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ماه گذشته اخذ شد.

نخعی پورخاطر نشان کرد: از روز یکشنبه ،پنجم اسفندماه این تغییرات اجرایی می شود. ایجاد دو خط اصلی یکی از شمال غرب منطقه به پایانه ارم سبز و دیگری از شمال شرق منطقه به مترو ایران خودرو از مهمترین و اساسی ترین این تغییرات است.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر