تقدیرنامه 4ستاره برای شهرداری منطقه ۲۲

اخبار منطقه “25 دی 1397” “2 اسفند 1397”


شهرداری منطقه22 به عنوان تنها منطقه از بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موفق به دریافت تقدیرنامه چهارستاره تعالی منابع انسانی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 22، معاون توسعه منابع انسانی منطقه ضمن تبریک و تشکر از تلاش مجموعه همکاران، این موفقیت را حاصل تلاش شبانه روزی کلیه مدیران و کارشناسان حوزه و منطقه عنوان کرد و گفت: سرانجام پس از چندین ماه تلاش همکاران و بررسی نتایج ارزیابی انفرادی و تیمی ارزیابان و مطالعه و بررسی اسناد، مدارک و شواهد مرتبط با فرآیندهای توسعه و تعالی منابع انسانی در کمیته های علمی و داوری جوایز، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، شهرداری منطقه22 را شایسته دریافت بالاترین سطح تقدیرنامه دانست.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر