درزگیری آسفالت معابر اصلی منطقه۲۲

اخبار منطقه “29 بهمن 1397” “2 اسفند 1397”


معاون فنی و عمران منطقه 22 از انجام عملیات درزگیری مورد نیاز معابر اصلی سطح منطقه خبرداد.سالاری پور با اعلام این خبر گفت: با توجه به نیاز برخی از معابر اصلی سطح منطقه به بهسازی و نگهداری ویژه برای افزایش عمر مفید آسفالت، عملیات درزگیری بمساحت 15000مترمربع از سطح نواحی 1 و 4 انجام شد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر