راه اندازی مراکز آموزشی فرآموز ویژه کودکان و نوجوانان

اخبار منطقه “8 آبان 1398” “13 آبان 1398”


مراکز آموزش مهارت های رفتاری کودکان و نوجوانان ( فرآموز) در سطح منطقه۲۲ با هدف پیشگیری از رفتارهای پرخطر و کاهش آسیب های اجتماعی راه اندازی شد.

گفتنی است این مراکز، محلی برای اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی هدفمند برای کودکان و نوجوانان است تا در آنجا مربیان بتوانند زمینه رشد مهارت ها و توانمندی آنان را فراهم کنند و مهارت های اساسی زندگی را در آنها ارتقا دهند و بر تجارب آنها در تعاملات و ارتباطات اجتماعیشان بیافزایند.
یکی از این مراکز آموزشی، مرکز فرآموز گلستان است که در سرای محله گلستان (بلوار گلها-خیابان یاس نهم) قرار دارد و با هدف ارتقای دانش کودکان و نوجوانان نسبت به انواع رفتارهای پر خطر، توانمندسازی گروه هدف در مواجه با انواع آسیب های اجتماعی و اتخاذ رفتار مناسب، ارتقای فرهنگ خودمراقبتی در جامعه هدف و.. درروزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ، میزبان دانش آموزان، کودکان، جوانان و نوجوانان، مهدها و مدارس است.
همچنین در این مراکز، مهارت های رفتاری، مهارت های اجتماعی، آموزش مستقیم، آموزش غیر مستقیم، خود مراقبتی، کارگاه نمایش (قانون)، کارگاه قصه (کمیک استریپ) وکارگاه خلاقیت (نقاشی و بازیافت) از جمله برنامه های آموزشی در این مرکز است.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر