سلامت شهروندان منطقه ۲۲ (بسیار مطلوب)

اخبار منطقه “17 اردیبهشت 1398” “17 اردیبهشت 1398”


سفیری معاون امور اجتماعی و فرهنگی ، در این باره گفت: شاخص ارتقای سطح سلامت شهروندان، در راستای بررسی عملکرد مناطق در موضوعات مرتبط با حوزه سلامت شهروندان و بر مبنای 2 زیر شاخص ارایه ی خدمات در مرکز فرآموز، ارتقای سلامت اجتماعی و روانی شهروندان محاسبه شد و اداره سلامت شهرداری منطقه 22 در شاخص های تعیین شده در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر