شناسنامه دار کردن برجها را برای مقابله بازلزله در دستور کار داریم

اخبار منطقه “25 مرداد 1397” “1 مهر 1397”


علی نوذرپور شهردار منطقه۲۲  با تاکید بر نقش شهروندان در مشارکت بیشتر آنها در مدیریت شهری منطقه خاطرنشان کرد: مدیران شهری زمانی کارآمدتر عمل خواهند کرد که در جهت برآورده کردن خواسته های واقعی مردم تلاش کنند، چراکه به اعتبار رای مردم به این جایگاه رسیده و وظیفه رسیدگی برای حل مشکلات مردم بر عهده دارند .

نوذرپور با اشاره به اینکه منطقه ۲۲ از نظر فضای سبز، تفرجگاهی فرامنطقه ای برای کل شهر تهران تعریف شده است افزود: معضل اصلی و جدی در منطقه ۲۲ کمبود سرانه های عمومی است ودر آینده با جمعیت مازاد ۵۲۰ هزار نفری مواجه هستیم که در حل این موضوع به کمک دولت احتیاج داریم .

وی در بخش دیگری از سخنانش به کسب موفقیت های باارزش در مدیریت پسماند و زباله در منطقه۲۲ اشاره کرد و گفت: میزان جمع آوری پسماند خشک در گذشته ۳ درصد بوده که آن را به ۹ درصد رسانده ایم و تا پایان سال جاری به ۲۰درصد افزایش خواهیم داد .

شهردار منطقه ۲۲، شناسای خطرات و ریسک ها را در مقابله با حوادث را از الویت های مدیریت شهری منطقه دانست و افزود: با تهیه نقشه خطر پذیری، محدوده توان عملیاتی خود را در زمان وقوع حوادث بشناسیم و بعد از آن به برنامه ریری برای مقابله با بحران بپردازیم .

وی ادامه داد: تهران شهری است که برابر زلزله ناایمن است، بنابراین آمادگی برای مقابله با زلزله از موضوعات جدی مدیریت شهری تهران است. ما نیز شناسنامه دار کردن برج ها و بازدید از ساختمان های بلندمرتبه را در دستور کار داریم تا با این اقدامات به سمت ایمن سازی آنها در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی حرکت کنیم .

نوذرپور در پایان به برنامه های اجتماعی در نظر گرفته شده توسط شهرداری منطقه۲۲ برای مردم ساکن در این منطقه اشاره کرد و گفت: طرحی به نام «خیابان محلی برای زندگی است نه صرفا برای تردد» در خیابان هایی که مستعد هستند در اختیار خانواده ها قرار می دهیم تا بچه ها و خانواده ها بتوانند در محل حضور داشته باشند و به تعامل با یکدیگر بپردازند .

منبع: خبرگزاری مهر

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر