معرفی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸

اخبار منطقه “7 شهریور 1397” “1 مهر 1397”


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، مسئول سامانه ۱۸۸۸ منطقه ۲۲ با اعلام این خبر گفت: غرفه آموزشی معرفی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ در شهرک آسمان با هدف شناخت شهروندان با سامانه ۱۸۸۸، برپا شد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر