منطقه۲۲، منطقه‌ای پیشرو و کارآمد

اخبار منطقه “25 اسفند 1397” “25 اسفند 1397”


نوذرپور شهردار منطقه۲۲ با بیان اینکه در طرح تفضیلی منطقه22، افق منطقه را در سال 1405، منطقه ای خلاق، پیشرو و کارآمد  نسبت به کل مناطق شهر تهران دانسته است، ادامه داد: با سرمایه گذاری‌های که در آینده انجام می شود، باید منطقه را به سمت پروژه های خلاقانه، نوآورانه و رقابت پذیر با سایر پروژه های شهر تهران هدایت کنیم.

وی با بیان اینکه منطقه22 در زمان بحران برای شهر تهران یک منطقه پشیبان مدیریت بحران حساب می شود، افزود: باید تمام سازمان های دولتی، نظامی و خصوصی برای توسعه منطقه22 به مدیریت شهری منطقه کمک، همکاری و همیاری کنند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر