پیروی از طرح تفضیلی جدید و جلوگیری از ساخت و سازهای ناموزون

اخبار منطقه “10 اردیبهشت 1398” “10 اردیبهشت 1398”


نوذرپور شهردار منطقه۲۲ اظهار داشت: با وجود اینکه مساحت قابل توجهی از این منطقه به فضای سبز اختصاص داده شده اما به واسطه نقش و کارکرد فرامنطقه‌ای منطقه ۲۲، این منطقه تفرجگاهی برای کل شهر تهران تعریف شده است و در همین راستا هدف‌گذاری ما این است که سطح فضای سبز کمتر از ۵۰ درصد مساحت کل منطقه نشود.

همچنین تفکیک پسماند خشک از مبدأ را با مشارکت شما شهروندان از ۳ درصد به 18 درصد رسانده‌ایم.

در حوزه شهرسازی اجازه نخواهیم داد تا ساخت و سازهای بدون مجوز و ناموزون در منطقه شکل گیرد.

شهردار منطقه ۲۲ درخصوص ایمنی منطقه ۲۲ در برابر زلزله نیز گفت: تهران شهری است که در مقابل زلزله ناایمن است بنابراین آمادگی برای مقابله با زلزله از موضوعات جدی مدیریت شهری تهران است. ما نیز شناسنامه‌دار کردن برج‌ها و بازدید از ساختمان‌های بلندمرتبه را در دستور کار داریم تا با این اقدامات به سمت ایمن‌سازی آنها حرکت کنیم.

وی به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه ۲۲ نیز اشاره کرد و گفت: کمبود وسایل حمل و نقل عمومی از مشکلات این منطقه است و نیازمند به حداقل یک خط مترو است و این از موضوعاتی است که آن را دنبال می‌کنیم و حداقل یک خط مترو از منطقه۲۲ خواهد گذشت.

۵۲۰ هزار ظرفیت برای شهروندانی که در دوره قبل مجوز ساخت تراکم گرفته اند صادر شده است اما بعد از دوره جدید مدیریتی شهری هیچ پروانه ای خارج از طرح تفصیلی جدید صادر نخواهد شد.برای ما اهمیتی ندارد که چه کسی در منطقه ۲۲ ساختمان می سازد، حضور سرمایه گذاران برای ما در منطقه ارزشمند است و ما قانون را برای همه یکسان اجرا می کنیم.
نوذرپور به برنامه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده توسط شهرداری منطقه۲۲ برای مردم ساکن در این منطقه اشاره کرد و گفت: با شکل‌دهی طرحی به نام «خیابان محلی برای زندگی است نه صرفاً برای تردد» قرار است خیابان‌هایی که مستعد هستند در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم تا بچه‌ها و خانواده‌ها بتوانند در محل حضور داشته باشند و به تعامل بپردازند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر