بوی نامطبوع شایعه یا واقعیت؟

اخبار منطقه “3 بهمن 1397”

علی نوذرپور در تشریح وضعیت زیست محیطی دریاچه چیتگر گفت: دریاچه چیتگر آلودگی خاصی ندارد و به دلیل وجود سیستم مخصوص پایش آب در این دریاچه که به طور مداوم پایش را انجام میدهد هیچ گونه آلودگی در دریاچه مشاهده نمی شود. در حقیقت تصفیه خانه این دریاچه به صورت مستمر کار تصفیه را انجام […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر