تقدیرنامه 4ستاره برای شهرداری منطقه ۲۲

اخبار منطقه “25 دی 1397”

شهرداری منطقه22 به عنوان تنها منطقه از بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موفق به دریافت تقدیرنامه چهارستاره تعالی منابع انسانی شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 22، معاون توسعه منابع انسانی منطقه ضمن تبریک و تشکر از تلاش مجموعه همکاران، این موفقیت را حاصل تلاش شبانه روزی کلیه مدیران و کارشناسان حوزه […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر