آغاز به کار رادیو اینترنتی 22

اخبار منطقه, رویدادهای منطقه “7 مرداد 1398”

رادیو اینترنتی از پیشرفته ترین و جدیدترین سامانه های ارتباطی است و روشی برای انتشار محتوای الکترونیکی به وسیله صدا که کاربران از طریق آن می توانند ساخته های صوتی و کلامی خود را به شنوندگان، ارائه دهند. رادیو اینترنتی منطقه ۲۲ به صورت آزمایشی از اواخر تیر ماه شروع شده و در 17مرداد به […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر