سلامت شهروندان منطقه ۲۲ (بسیار مطلوب)

اخبار منطقه “17 اردیبهشت 1398”

سفیری معاون امور اجتماعی و فرهنگی ، در این باره گفت: شاخص ارتقای سطح سلامت شهروندان، در راستای بررسی عملکرد مناطق در موضوعات مرتبط با حوزه سلامت شهروندان و بر مبنای 2 زیر شاخص ارایه ی خدمات در مرکز فرآموز، ارتقای سلامت اجتماعی و روانی شهروندان محاسبه شد و اداره سلامت شهرداری منطقه 22 در […]

بوی نامطبوع شایعه یا واقعیت؟

اخبار منطقه “3 بهمن 1397”

علی نوذرپور در تشریح وضعیت زیست محیطی دریاچه چیتگر گفت: دریاچه چیتگر آلودگی خاصی ندارد و به دلیل وجود سیستم مخصوص پایش آب در این دریاچه که به طور مداوم پایش را انجام میدهد هیچ گونه آلودگی در دریاچه مشاهده نمی شود. در حقیقت تصفیه خانه این دریاچه به صورت مستمر کار تصفیه را انجام […]

دهکده چاقی در منطقه ۲۲

اخبار منطقه “24 مهر 1397”

دهکده چاقی با هدف آگاه سازی عموم جامعه نسبت به چاقی،کمک به تشخیص به موقع از طریق شاخص توده بدنی( BMI ) از طریق اندازه گیری قد و وزن و حساس کردن کردن عموم جامعه نسبت به چاقی و اضافه وزن و اهمیت سبک زندگی ( تغذیه- ورزش) برای اولین بار در سطح کشور با […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر