بسته بودن تونل شهدای غزه در منطقه۲۲

اخبار منطقه “24 مهر 1397”

تونل شهدای غزه، به علت انجام عملیات دوره‌ای سرویس و نگهداری تجهیزات، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ از ساعت ۲۳ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است. بنا براین گزارش ، شهروندان می‌توانند از این تونل از ساعت ۵صبح الی ۲۲ شب استفاده کنند.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر