راه اندازی مراکز آموزشی فرآموز ویژه کودکان و نوجوانان

اخبار منطقه “8 آبان 1398”

مراکز آموزش مهارت های رفتاری کودکان و نوجوانان ( فرآموز) در سطح منطقه۲۲ با هدف پیشگیری از رفتارهای پرخطر و کاهش آسیب های اجتماعی راه اندازی شد. گفتنی است این مراکز، محلی برای اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی هدفمند برای کودکان و نوجوانان است تا در آنجا مربیان بتوانند زمینه رشد مهارت ها و […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر