کلاس های آموزشی

اخبار منطقه “8 اردیبهشت 1398”

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 22، از برگزاری کلاس آموزش آشنایی با ماسک های گیاهی برای شهروندان خبر داد. این کارگاه آموزشی در سرای محله آبشار با سر فصل های آشنایی بیشتر شهروندان با نحوه آماده سازی ماسک های با پایه گیاهی، انواع گیاهان مناسب جهت تهیه ماسک های گیاهی و چگونگی […]

کلاس های آموزشی متنوع برای شهروندان منطقه 22

عمومی “4 اردیبهشت 1398”

کلاس های آموزشی با موضوعات متنوع برای شهروندان منطقه 22 معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 22، از برگزاری کلاس آموزش آشنایی با سموم ارگانیک برای شهروندان خبر داد. این کلاس آموزشی که در مرکز شعبه بهار برگزار شد. کارشناس مربوطه به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با سموم ارگانیک به منظور ایجاد نگرش […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر